Friday, 22 May 2015

PROFIL GURUAMIELIANA BINTI AJIS
D20111047634
ISMP BAHASA MELAYU
SEMESTER 8


AINA SHAFINA BINTI ZAINAL ABIDIN
D 20111047647
ISMP BAHASA MELAYU
SEMESTER 8


NURUL QURSAIRAH BINTI AZHAR
D 20111047659
ISMP BAHASA MELAYU
SEMESTER 8WAN NORSUNIEKA BINTI WAN MAT
D 20111047662
ISMP BAHASA MELAYU
SEMESTER 8


JENNY ANAK SIMON
D20111047668
ISMP BAHASA MELAYU
SEMESTER 8
Gurindam Dua Belas
Sumber: Youtube

Wednesday, 20 May 2015

Analisis Gurindam 12 oleh: Cikgu Qursairah

1.0 PENGENALAN
Gurindam merupakan salah satu golongan yang terdapat dalam puisi tradisional Melayu. Gurindam membawa erti sesuatu perkara itu berlaku kerana ada penyebab dan melalui penyebab itulah perkara tersebut terjadi. Menurut Za’ba gurindam mempunyai bahasa yang padat dan bernas. Tujuan gurindam ini adalah sebagai bahan nyanyian, jenaka, gurau senda dan sindiran. Menurut Harun Mat Piah, gurindam adalah sejenis karya klasik Melayu lama yang tidak tentu bentuknya sama ada terikat ataupun tidak.
Gurindam ini diperkenalkan oleh Raja Ali Haji dari Kesultanan Riau. Beliau merupakan ulama, ahli sejarah, serta pujangga Melayu Bugis dan pencatat pertama dasar-dasar tatabahasa Bahasa Melayu. Raja Ali Haji merupakan keturunan kedua kepada Raja Haji Fisabilillah. Gurindam Dua Belas diterbitkan pada 1947 menjadi pembaharuan arah aliran kesusteraan pada zamannya. Raja Ali Haji juga telah menuntut ilmu agama di Mekah dengan Syiekh Daud bin Abdullah al-Fathani dan bergaul dengan anak Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari iaitu Syeikh Syihabuddin bin Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjar. Antara karya yang menjadi panduan ialah Tuhfat al-Nafis, Bustanul-Katibin, Kitab Pengetahuan Bahasa, Gurindam Dua Belas, Syair Siti Shaniah, Syair Suluh Pegawai, Syair Hukum Nikah, dan Syair Sultan Abdul Muluk.
Menurut Mohd. Rashid Md Idrid et.al tujuan penulisan Raja Ali Haji berbeza dengan penulis-punulis sezaman dengannya seperti Abdullah Munsyi. Hal ini mungkin disebabkan oleh latar belakang pendidikan, kerjaya dan persekitaran hidupnya. Raja Ali Haji berpendidikan Arab, seorang pendakwah dan hidup dalam lingkungan istana di Pulau Penyengat, Riau. Beliau juga tidak menggunakan bahasa pasar kerana akan merosakkan kedudukan dan kemurnian bahasa Melayu itu sendiri. Teknik penulisan beliau juga masih mengekalkan teknik penulisan sastera tradisional Melayu. Raja Ali Haji juga telah meletakkan waktu, bulang dan tahun di dalam karyanya. Hal ini memudahkan pengkaji untuk membuat sebarang perbandingan dengan karya lain.

Gurindam ialah puisi tradisional Melayu yang diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui Gurindam Dua Belas. Gurindam ini telah dikarang pada 23 Rejab 1263H di Riau ketika beliau berumur 38 tahun. Terdapat dua jenis gurindam berdasarkan bentuknya iaitu gurindam terikat dan gurindam tidak terikat. Bentuk gurindam jenis terikat terdiri daripada dua baris serangkap mengandungi tiga hingga empat patah perkataan dengan skema rima a,a. Manakala bentuk gurindam jenis tidak terikat mengandungi jumlah baris, jumlah perkataan dan jumlah suku kata dalam sebaris serta skema rima yang tidak tetap. Bahasa gurindam biasanya bernas dan serius serta mempunyai pengajaran, kebenaran serta berkaitan perasaan cinta.
Gurindam Dua Belas ini bertemakan budi perkerti, nasihat-menasihati dan pengajaran hidup yang penting. Gurindam ini mempunyai 12 fasal. Setiap fasal menceritakan perkara yang berbeza-beza. Gurindam ini sangat sesuai dibaca kerana memberikan nasihat-nasihat yang berguna kepada perkara yang sering berlaku di persekitaran masyarakat seperti berkaitan dengan kesetiaan terhadap agama, menjaga tubuh badan dari melakukan dosa, berbakti kepada keluarga, pengajaran kepada pemimpin dan banyak lagi. Dalam kajian ini akan memfokuskan kepada empat perkara sahaja iaitu falsafah dan pemikiran serta estetika dan kepengarangan.
  2.0 FALSAFAH DAN PEMIKIRAN
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010:406), falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu lain. Menurut Mohd. Rashid Md Idrid et.al (2014:16) falsafah bermaksud cinta kepada ilmu dan kebenaran. Falsafah juga mempunyai ciri-ciri seperti pemikiran yang tinggi dan bertujuan mencari kebenaran. Secara keseluruhannya falsafah memikirkan sesuatu dengan mendalam dan membincangkan sesuatu secara terperinci untuk mendapat jawapan yang benar terhadap sesuatu perkara. Dalam bidang falsafah diberi penekanan terhadap beberapa perkara seperti etika, metafizika, sejarah, agama, ekonomi, politik dan logik.
Pemikiran bermaksud memikir cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa tetapi berkesan. Menurut Mohd. Rashid Md Idrid et.al (2014:69), pemikiran bermula dengan idea yang kemudiannya dimatangkan pengarang menjadi subjek, akhirnya menjadi buah fikiran yang bernas dan signifikan. Setiap pegarang mempunyai cara tersendiri memilih bahan, mengejapkannya kemudian menjelmakannya menjadi mesej, mutiara dan permata karya.
Falsafah dan pemikiran menunjukkan hubungan antara makna yang sama iaitu memikirkan penyelesaian untuk sesuatu masalah dengan daya imaginasi melalui pelbagai pendekatan untuk mendapatkan jawapan yang benar. Falsafah boleh dikaji melalui beberapa aspek seperti aspek sosial, politik, agama dan lain-lain. Pemikiran pula boleh dilihat dari aspek isi dan mesej yang disampaikan berdasarkan Gurindam Dua Belas.
Berdasarkan Gurindam Dua Belas, terdapat beberapa falsafah yang boleh dikaji dan dilihat. Antaranya ialah falsafah Islam. Falsafah Islam adalah suatu cabang pengajian Islam, dan adalah suatu percubaan yang berlarutan untuk mencipta harmoni di antara falsafah iaitu alasan dan ajaran Islam iaitu kepercayaan. Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Fasal 1 dan Fasal 2 menerangkan nasihat tentang agama Islam. Fasal 1 menerangkan betapa pentingnya agama kepada diri seseorang kerana berdasarkan rangkap pertama,

Barang siapa tiada memegang agama,
Sesekali tiada boleh dibilang nama,      (Rangkap 1)
Menurut rangkap diatas, sesiapa yang tidak mempunyai agama yang tetap, diibarat manusia yang tidak mempunyai nama atau pun pegangan hidup kerana manusia yang hidup di muka bumi mempunyai sebab dan perlu mempunyai pegangan hidup agar kehidupan yang dilalui mempunyai makna dan melakukan sesuatu perkara kerana tuhannya yang satu. Rangkap yang seterusnya juga ada menerangkan mengenai seseorang yang taat kepada Allah tidak akan melakukan perkara mungkar, mengenai diri sendiri, dunia, dan akhirat.
Seterusnya ialah pada Fasal 2 yang menerangkan mengenai syariat dalam rukun Islam. Rukun Islam terbahagi kepada 5 iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Penulis memasukkan rukun Islam dalam gurindamnya untuk mengingatkan kepada pembaca agar sentiasa melaksanakan rukun Islam yang mampu dilakukan dengan sebaik mungkin kerana ia merupakan perkara-perkara yang akan membawa ke pintu syurga Allah.

Barang siapa meninggalkan sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.
Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua termasa.
Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.                    (Fasal 2)

Falsafah seterusya ialah falsafah etika yang merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Liputan etika adalah lebih luas daripada manganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik", iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Dalam Gurindam Dua Belas ini menerangkan etika yang baik yang perlu dicontohi dan dilakukan oleh semua masyarakat.
Dalam Fasal 3 menerangkan kebaikan menjaga anggota badan daripada melakukan dosa. Setiap rangkap menerangkan kebaikan menjaga anggota badan seperti menjaga mata, telinga, lidah, tangan, perut, dan kaki. Setiap anggota mempunyai fungsi yang tersendiri, mata digunakan untuk melihat kebaikan dan dilarang melihat perkara-perkara yang buruk seperti aurat lelaki atau perempuan bukan muhrim, melihat benda-benda kotor, dan sebagainya. Telinga dan lidah juga sangat penting untuk dipelihara dari mendengar dan menyebut kisah orang lain, menyebut perkara yang buruk dan menceritakan kisah orang lain untuk memburukkan seseorang. Anggota badan tangan juga perlu rajin membantu orang dalam kesusahan dan ringan tangan membantu keluarga dalam kerja di rumah. Terakhir sekali ialah bahagian kaki yang sangat penting untuk pergi ke tempat-tempat yang memberi kebaikan kepada diri sendiri seperti menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ceramah agama dan lain-lain.

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.
Apabila terpelihara lidah,
niscaya dapat daripadanya paedah.      (Fasal 3)

Falsafah seterusnya ialah falsafah sosial yang bermaksud gambaran kehidupan realiti manusia yang kontekstual. Dalam gurindam Dua Belas, terdapat beberapa pengajaran yang boleh dicontohi oleh pembaca. Antaranya ialah dalam Fasal 6 yang mengisahkan tentang pergaulan yang menyarankan untuk mencari sahabat baik, guru yang memberi ilmu berguna, mencari isteri yang setia menemani ketika susah dan senang. Fasal 6 ini ada di masukkan dalam teks Komsas Tingkatan 4 sebagai salah satu puisi tradisional yang dipelajari oleh murid. Gurindam ini memberi nasihat yang berguna terutamanya kepada remaja kini yang perlu mencari sahabat yang boleh membantu ketika susah dan menimba ilmu dengan guru yang mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. Selain itu juga, seorang lelaki juga perlu mencari isteri yang setia kepada suaminya ketika susah dan senang.

Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.
Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.
Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh dimenyerahkan diri.        (Fasal 6)

Seterusnya dalam Fasal 10 pula memberi nasihat keagamaan dan budi pekerti iaitu tugas anak-anak menghormati kedua orang tuanya. Penulis memberikan nasihat kepada masyarakat untuk sentiasa menghormati ibu bapa agar tidak menjadi anak yang derhaka dan tidak menjadi anak yang lalai kepada keseronokan dunia. Selain itu sebagai seorang suami pula perlu menjaga isteri-isterinya agar tidak lupa untuk menjaga maruah diri dan keluarga.

Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka.
Dengan ibu hendaklah hormat,
supaya badan dapat selamat.
Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke tengah balai.
Dengan isteri dan gundik janganlah alpa,
supaya kemaluan jangan menerpa.               (Fasal 10)

Falsafah yang terakhir ialah falsafah politik iaitu aplikasi dan tujuan sistem pemerintahan sesebuah negara terlaksana. Falsafah politik ini dapat dilihat dalam Fasal 11 yang menasihati para pemimpin agar menghindari tindakan yang buruk, berusaha untuk melaksanakan amanat dalam tugasnya serta tidak melakukan perbuatan khianat. Nasihat dan pengajaran ini diberikan kepada setiap anggota masyarakat untuk berjasa kepada bangsa masing-masing. Selain itu menjadi seorang pemimpin perlu membuang segala keburukan yang terdapat dalam organisasi agar tidak berlaku riba, sogokkan dan lain-lain lagi.
Seterusnya kepada pemikiran dalam Gurindam Dua Belas. Penulis telah memasukkan pelbagai idea utama atau isi dan mesej yang terdapat dalam setiap fasal. Gurindam ini lengkap dengan nasihat dan pengajaran kepada pembaca agar sentiasa memikirkan dan melakukan perkara yang tidak terkeluar dari landasan yang baik dan betul. Antara isi dan mesej yang terdapat dalam gurindam ini ialah berkaitan dengan keagamaan. Dalam Fasal 1 dan Fasal 2 menceritakan mengenai aspek keagamaan di mana menceritakan kepentingan mengenali agama, tuhan, diri, dunia dan akhirat. Apabila semua masyarakat mengetahui dan mendalami semua aspek tersebut nescaya tidak berlaku masalah salah laku seperti pembuangna bayi, kadar penceraian meningkat, masalah mental dan banyak lagi. Nilai keagamaan ini juga boleh dilihat pada Fasal 2 yang menerangkan mengenai rukun Islam yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam yang telah baligh.
Selain itu pemikiran yang seterusnya ialah kepentingan akhlak yang baik. berdasarkan Gurindam Dua Belas ini banyak memberikan nasihat dan pengajaran kepada pembaca untuk menjaga dan menunjukkan akhlak yang baik kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Menjaga akhlak diri sendiri dengan menjaga anggota badan daripada mendapat dosa seperti menjaga mata, telingan dan lidah untuk melihat, mendengar dan menyebut perkara yang memburukkan orang lain, dan menjaga tangan dan kaki dengan melakukan perkara-perkara baik yang memberi kebaikan kepada diri sendiri. Menunjukkan akhlak yang baik kepada keluarga dan masyarakat ialah dengan menjaga adap antara ibu bapa dan keluarga seperti dalam Fasal 10. Sentiasa menghormati dan menyayangi ibu bapa agar mendapat pahala dan kehidupan diredhai oleh Allah S.W.T.
Pemikiran yang seterusnya ialah cara mengenali atau mempelajari budi dan bahasa seseorang itu maka ketahuilah kita akan bangsanya. Dalam Fasal 7 menceritakan mengenai budi dan sistem budaya serta adat sesebuah bangsa. Cara menggunakan bahasa akan mempamerkan kelakuan budaya dan taraf sosial seseorang dalam sesebuah masyarakat. Sebagai contoh pergaulan antara orang beragama dengan orang yang tidak mempunyai agama berbeza dan mempunyai isi yang tersendiri dan dari bangsa seseorang akan dikenali bahasanya dan dari bahasanya barulah dikenali budayanya. Selain itu terdapat juga cara untuk mengenali orang yang berilmu atau tidak. Orang yang berilmu tidak akan pernah jemu untuk mencari ilmu kerana sikap ingin tahu yang tinggi walaupun sejauh manapun ilmu dicari.
Raja Ali Haji juga menyentuh tentang pendidikan anak-anak. Ianya merupakan nasihat kepada ibu bapa agar tidak mengabaikan tanggungjawab mendidik anak-anak dari kecil supaya tidak meletihkan atau menyusahkan kedua ibu bapanya ketika dewasa kelak. Memang seharusnya, anak-anak dari kecillah yang perlu diasuh, dididik dan diberi teguran akan  tingkah lakunya agar sentiasa berkelakuan baik dan berbudi bahasa. Jika tidak dilentur buluh dari rebungnya, atau dari kecil lagi, maka ketika dewasa, segala tingkah laku dan peribadi seseorang itu sukar diubah dan diperbaiki.
3.0 KEPENGARANGAN DAN ESTETIKA
Menurut Mohd. Rashid Md Idrid et.al (2014:96), kepengarangan dan estetika adalah dua aspek yang penting dan mempengaruhi kedudukan sebuah teks dan seseorang sasterawan. Kepengarangan merujuk kepada keterampilan, kecerdikan, dan kearifan seseorang pengarang dalam berkarya. Kepengarangan ini dapat menerangkan kekuatan, keistimewaan atau kelemahan seseorang pengarang. Estetika pula bermaksud hubung kait antara persoalan keindahan yang menjadi dasar karya sastera yang membincangkan unsur keindahan, bahasa dan pengalaman keseronokan membaca sesebuah karya.
Berdasarkan Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji ini menunjukkan nilai estetika dan kepengarangan yang berbeza. Berdasarkan nilai estetika, Gurindam Dua Belas ini memaparkan keindahan yang merujuk kepada prasaan, pemikiran, dan pengalaman. Keindahan ini terpancar daripada penggunaan bahasa pengarang. Gurindam ini mampu membawa pembaca untuk merasai sendiri pengalaman sebagai seorang manusia yang beragama Islam. Sebagai orang Islam pasti mengetahui rukun Islam yang terdapat dalam Gurindan Dua Belas ini. Rukun Islam dimasukkan untuk menyedarkan pembaca betapa pentingnya rukun Islam kepada diri kerana tanpa melakukannya kehidupan di dunia hanyalah sia-sia.
Keindahan pengalaman juga dapat dirasai apabila penulis menerangkan untuk menjaga segala anggota badan dari melakukan perkara yang mungkar. Hal ini kerana menjaga mata, telinga, dan lidah mampu mengurangkan dosa yang dilakukan tanpa sedar atau dalam sedar. Zaman kini, dengan kemudahan internet yang mudah mampu melahirkan berbagai-bagai gosip-gosip yang berkaitan dengan artis mahupun rakan-rakan alam maya yang menjadikan diri pembaca itu sendiri mendapat dosa apabila membaca berkara berkaitan rumah tangga orang lain dan masalah keluarga dan sebagainya. Oleh itu, gurindam ini memberi pengalaman kepada pembaca untuk melihat kembali diri sama ada masih menjaga atau tidak anggota badan kerana dosa dan pahala sentiasa ditulis oleh malaikat kiri dan kanan tanpa henti.
Kesimpulannya membaca adalah proses penambahan pengalaman. Pengalaman indah ialah apabila merasai kesan yang menarik, mengagumkan, menyedihkan, atau yang memeranjatkan. Sebuah karya yang baik ialah elok ciptaannya, tinggi seninya dan halus adunannya.
Selain itu, keindahan juga dapat dilihat dalam perasaan ketika membaca gurindam ini. Karya ini mampu melahirkan perasaan gembira, terharu, bersyukur, keinsafan, menghormati dan banyak lagi. Karya yang indah ini mampu membawa perasaan pembaca untuk merasai sendiri perasaan yang terdapat di dalam setiap gurindam. Fasal 1 dan Fasal 2 memberikan keinsafan dan kesyukuran kepada pembaca kerana dilahirkan sebagai orang Islam dan mampu mengenali mengenai Islam sejak dari kecil lagi. Keinsafan juga dapat dirasai apabila rukun Islam ditulis dalam Fasal 2 agar semua masyarakat Islam tidak melupakannya dan menjadi peringatan kepada mereka agar setiasa menjalankan kewajipan sebagai seorang Muslim. Selain itu juga, pembaca akan lebih tertarik sekiranya mampu mengenali dengan lebih lanjut mengenai diri, dunia dan akhirat kerana orang yang mengenali dunia akan sentiasa mengingati bahawa dunia tidak akan kekal dan akhirat akan menjadi tempat terakhir semua manusia.
Perasaan bertanggungjawab juga perlu dirasai oleh semua ibu bapa yang membesarkan anak-anak agar membesarkan anak-anak dengan baik berlandaskan agama agar mereka mampu menjadi seorang yang berguna kepada mereka dan negara. Perkara ini dapat dilihat dalam Fasal 7. Serta sebagai seorang anak pula perlu menjaga dan menghormati ibu bapa agar tidak menjadi anak derhaka dan menjadi anak yang peka kepada sekeliling dan menjauhi perkara buruk. Sebagai seorang suami juga perlu menjaga maruah keluarga agar tidak dipijak oleh sikap isteri dan anak-anak yang buruk. Seorang suami perlu menjaga rumahtangga agar kukuh dan aman sentiasa.
Seterusnya estetika dapat dilihat dalam keindahan bahasa dalam Gurindam Dua Belas. Penulis menggunakan bahasa yang indah dan menarik minat pembaca untuk membaca kesemua gurindam. Hal ini kerana gurindam ini bertemakan budi perkerti, nasihat-menasihati dan pengajaran hidup yang penting dan berkait rapat dengan isu semasa masyarakat dahulu mahupun sekarang. Gurindam ini ibarat nasihat yang diberikan oleh generasi dahulu kepada generasi kini agar sentiasa mengingati agama dan menjaga adap serta sentiasa berakhlak mulia tidak kira di mana berada. Setiap isu yang terdapat di dalam gurindam sentiasa ada dalam kehidupan sekarang dan gurindam ini masih relevan walaupun sudah lama dihasilkan.
Kepengarangan dalam Gurindam Dua Belas ini pula menerangkan mengenai kekuatan karya ini. Kekuatan karya ini ialah sebuah karya yang tidak pernah luput dan sentiasa menjadi panduan kepada masyarakat untuk mencari karya yang menarik dan mempunyai pengajaran serta nasihat yang berguna. Raja Ali Haji berpendidikan agama yang kuat kerana telah menuntut ilmu dengan beberapa orang Syeikh di Mekah. Beliau telah merantau ke Mekah agak lama sebelum kembali ke Riau. Beliau merupakan orang yang penting dalam perkembangan agama di Riau kerana hasil karyanya yang banyak berkaitan dengan agama Islam. Walaupun beliau bergiat aktif di dalam penulisan karya sastera, beliau tetap mengunakan agama sebagai teras dalam setiap hasil karyanya agar pembaca mampu menghayati dan berasa dekat dengan karya-karya yang berunsurkan Islam.
Unsur kepengarangan yang terdapat di dalam Gurindam Dua Belas ialah penggunaan bahasa agama. Bahasa-bahasa agama ini terhasil daripada perkara yang berkaitan dengan agama Islam seperti perkataan agama, bahri, ma’rifat, akhirat, puasa, zakat, haji, tuhan dan sebagainya. Perkataan ini banyak digunakan dalam Fasal 1 dan Fasal 2 kerana berkaitan dengan ilmu agama. Selain itu anggota badan juga ada dimasukkan dalam gurindam ini seperti mata, kuping, lidah, tangan, perut dan kaki. Perkataan ini digunakan dalam Fasal 3 yang menerangkan adab menjaga anggota badan.
Seterusnya ialah penggunaan Bahasa Melayu Klasik merupakan bahasa yang digunakan oleh zaman dahulu dan abadi nilainya, tertinggi mutunya dan menjadi standard kepada yang lain. Bahasa Melayu Klasik ini semakin ditambah nilai atau diubah ejaannya untk memudahkan peulisan pada masa kini. Dalam gurindam ini menggunakan bahasa Melayu Klasik seperti niscaya, kuping, pikir, pekong, ketur, berperi, cahari, obat, penggawa, gundik, kafill, inayat, kasa, dan cindai. Bahasa-bahasa yang digunakan ada yang telah diubah ejaannya dan ada juga yang jarang digunakan oleh masyarakat seharian. Hal ini kerana penggunaan bahasa yang mudah dan senang difahami lebih banyak digunakan dan sesuai untuk semua peringkat umur.
Selain itu, Gurindam Dua Belas ini mempunyai bentuk yang tersendiri. Gurindam ini mempunyai 12 fasal yang yang berbeza-beza maknanya. Setiap gurindam mempunyai lima hingga sebelas rangkap dan setiap rangkap mempunyai dua baris ayat. Fasal 2 menunjukkan rangkap paling sedikit iaitu lima rangkap dan Fasal 7 menunjukkan rangkap terbanyak iaitu sebelas rangkap. Baris pertama ialah pembayang dan baris kedua pula ialah maksud. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara empat hingga tujuh perkataan. Selain itu, setiap baris mempunyai sembilan sehingga empat belas suku kata. Seterusnya, setiap rima akhir semua gurindam adalah a,a. 
Secara keseluruhannya, Gurindam Dua Belas ini menunjukkan nilai estetika yang yang indah sehingga para pembaca merasai dan mengalami sendiri setiap perkara yang ditulis di dalam gurindam ini. Selain itu, pembaca juga dapat melihat dan mengambil pengajaran setiap nasihat yang diberikat di dalam setiap fasal dalam gurindam ini sebagai panduan hidup dan menjagi masyarakat yang lebih baik dan prihatin. Kepengarangan Raja Ali Haji tidak dapat disangkal lagi kerana setiap perkataan yang digunakan menunjukkan penulis tersebut telah mengharungi pelbagai peristiwa dan situasi dan diolah menjadi sebuah gurindam yang sangat sempurna dan sesuai kepada pembaca tidak mengira usia.

4.0 PENUTUP
Kesimpulannya, Gurindam Dua Belas mempunyai mempunyai kedudukannya yang tersendiri meskipun dalam bentuknya yang ringkas, kelebihan Gurindam Dua Belas adalah terletak kepada daya pemikiran dan falsafahnya yang tinggi. Gurinadam Dua Belas mempunyai ungkapan yang padat, Raja Ali Haji masih mampu menggabungjalinkan unsur estetika luaran dan keindahan dalaman. Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji ini memberikan makna yang tersendiri kepada setiap pembaca. Hal ini kerana karya beliau ini menunjukkan segala perkara yang berkaitan berkait rapat dengan kehidupan seharian masyarakat. Gurindam ini masih releven walaupun sudah lama dihasilkan dan menjadi panduan dan teladan kepada semua generasi agar sentiasa mentaati perintah agama dan sentiasa berakhlak baik tidak kira dimana dan bertanggungjawab menjaga anak dan ibu bapa dengan baik.
Setiap fasal dilihat berupaya menyentuh jiwa kesedaran masyarakat, sekaligus memainkan peranan penting bagi membentuk nilai keperibadian insan berlandaskan syariat Islam. Nilai-nilai Islam yang disusun dan digarap dalam Gurindam Dua Belas, secara tidak langsung mencerminkan contoh insan yang memiliki kualiti serta jati diri yang indah dan sempurna. Raja Ali Haji telah berdakwah menggunakan pelbagai cara dan salah satu caranya ialah dengan memasukkan ilmu-ilmu agama di dalam karya sasteranya. Hal ini kerana karya-karya sastera ini sering dimainkan dan dilagukan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, karya-karya seperti ini menjadi landasan kepada penyebaran agama yang lebih baik dan lebih dekat kepada jiwa rakyat.

Gurindam Dua Belas ini mampu dijadikan teladan kepada semua masyarakat kini agar lebih mempunyai nilai-nilai berlandaskan agama. Gurindam ini perlu diberikan kepada para remaja kini untuk dijadikan panduan dan memahami setiap makna yang terdapat di dalam setiap fasal agar mereka menyedari bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan perlu sentiasa mengingati bahawa setiap benda yang terdapat di muka bumi ini hanyalah pinjaman oleh Allah S.W.T. Oleh itu remaja perlu belajar menjadi insan yang berguna agar di akhirat kelak mampu merasai nikmatnya syurga yang indah.    

Filem Hang Tuah versi 1959Sumber: youtube

Filem "Hang Tuah" versi 1955
Sumber: YoutubeSeuntai Kata Semanis BahasaImage result for assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in arabicAssalammualaikum dan salam sejahtera,

Blog ini merupakan salah satu tugasan yang diberikan kepada kami sebagai pelajar yang mengambil kursus BMS3022 Karya Agung Melayu bagi sesi ini. Kursus BMS 3022 Karya Agung Melayu ini membincangkan karya agung yang menjadi pembentuk tradisi, tamadun dan pandangan semesta bangsa Melayu. Sepanjang kursus ini pelajar didedahkan tentang genre, gagasan, seni penulisan, nilai murni dan falsafah karya agung Melayu yang dikaji.


Dalam blog ini, pengunjung akan dipaparkan dengan beberapa analisis karya agung Melayu yang dihasilkan oleh kumpulan kami. Antaranya ialah analisis teks klasik "Hang Tuah" oleh Kassim Ahmad, analisis teks moden "Ranjau Sepanjang Jalan" dikarang Shahnon Ahmad dan Koleksi analisis "Gurindam Dua Belas" karya Raja Ali Haji. 


Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah kursus yang banyak membimbing sepanjang kami mengikuti kursus ini. Buat rakan-rakan seperjuangan, kami panjangkan ucapan terima kasih di atas kerjasama sepanjang kursus ini berlangsung. 


Berkejar-kejaran ombak di laut,
Menyentuh pantai berpasir bersih,
Budi kalian disebut-sebut,
Kerja selesai dan terima kasih.

Sekian.Saturday, 16 May 2015

Analisis Gurindam 12 oleh: Cikgu Jenny

1.0         Pengenalan


Dalam tradisi kesusasteraan Melayu, kemunculan genre puisi tidak jauh berbeza dengan kemunculan bentuk prosa. Malah, puisi dan prosa sering berkait rapat kerana kedua-duanya sering seiring atau berselang-seli dalam sebarang bentuk upacara dan adat masyarakat Melayu. Menurut Mohd Sharifudin Yusop dan Mohd Lani Sobi (1999), puisi tradisional seperti pantun, gurindam, seloka, teromba dan mantera sering digunakan sebagai penyeri dan penyimpul yang bermakna dan meninggalkan kesan estetik di samping mengandungi nilai dan moral.

Salah satu daripada puisi tradisional Melayu yang diungkap dalam situasi santai ialah gurindam. Gurindam mempunyai dua baris serangkap. Kedua-dua baris tersebut mempunyai makna atau isi yang ingin dikemukakan. Jumlah kata atau suku kata dalam setiap baris tidak terhad tetapi rima akhirnya berbentuk a-a. Kata-kata yang digunakan perlulah bernas dan tersusun dengan kemas walaupun bahasa yang digunakan lebih kepada bernada riang. Tujuannya ialah untuk menarik perhatian dan menimbulkan rasa suka kepada khalayak yang mendengarnya. Lazimnya, gurindam digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran dan sindiran namun cara pengucapannya adalah lebih kepada bersifat santai dan penyampaian yang halus. Hal ini demikian untuk mengelakkan orang yang mendengar berasa kecil hati walaupun terasa dengan sindiran dan teguran tersebut. Gurindam yang terkenal ialah Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji atau nama penuhnya ialah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad.

Raja Ali Haji yang mengarang Gurindam Dua Belas turut juga dikenali sebagai Engku Haji Tua dan lahir pada 1809 di Pulau Penyengat, Riau. Sumbangan beliau dalam persuratan Melayu tidak dapat disangkal kerana beliau telah pun menghasilkan pelbagai karya khususnya karya-karya yang bertemakan Islam. Gurindam Dua Belas ini juga bertemakan Islam. Selain Gurindam Dua Belas, antara karya-karya beliau ialah Syair Abdul Muluk, Syair Suluh Pegawai dan Syair Sinar Gemala Mustika Alam.

Gurindam Dua Belas ini siap dikarang pada 1847 Masihi. Gurindam ini mempunyai dua belas Fasal dan dikategorikan sebagai Syi’r Al-Irsyadi kerana berunsurkan nasihat dan petunjuk hidup yang didasarkan kepada jalan yang diredhai oleh Allah SWT. Gurindam ini diterbitkan pada tahun 1854 dalam Tijdschrft van het Bataviaasch Genootschap No. II, Batavia dengan tulisan jawi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netscher.


2.0         Pemikiran

Merujuk kepada makna pemikiran yang dinyatakan oleh Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014), pemikiran bermula dengan idea, yang kemudiannya dimatangkan pengarang menjadi subjek, akhirnya ia menjadi buah fikiran yang bernas dan signifikan. Dalam konteks kepengarangan, pemikiran ini lebih kepada cara pengarang menghasilkan karyanya. Maknanya, setiap orang pengarang mempunyai teknik atau kaedah tersendiri yang merupakan perkembangan ideanya sehingga dapat menjadikan mesej karya tersebut menjelma.  Misalnya, cara penulisan Raja Ali Haji berbeza dengan Abdullah Munsyi kerana mempunyai latar belakang, kerjaya dan pengalaman yang berbeza. Pemikiran yang terdapat dalam Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji ini adalah seperti berikut:


i.               Kehidupan mementingkan kesantunan dan kesopanan

Sifat bersopan dan hidup mementingkan kesantunan memang terkenal dalam kalangan masyarakat di rantau Asia ini. Tamadun Melayu yang menjadi latar kepada Raja Ali Haji semasa menghasilkan karya ini mencerminkan bahawa kesantunan dan kesopanan perlu dititikberatkan menjadi salah satu pemikiran yang terdapat dalam Gurindam Dua Belas ini. Pengarang cuba untuk menasihati pembaca supaya sentiasa mengamalkan gaya hidup yang bersopan santun dan berpegang kepada ajaran agama Islam. Contohnya seperti berikut:

Jika hendak mengenal orang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa

Berdasarkan contoh tersebut, pengarang cuba untuk menyatakan bahawa orang yang mulia dan berbangsa dapat dilihat dari perilaku dan tutur katanya. Jadi, kesantunan dan kesopanan seseorang menjadi cerminan kepada identiti dan sosial dirinya. Seseorang yang mengamalkan nilai kesantunan dan kesopanan dalam dirinya akan menjadikan dirinya dipandang tinggi orang masyarakat sekelilingnya. Berdasarkan konteks, tingginya santun seseorang itu akan menjadikan bangsanya juga dipandang sebagai bangsa yang mementingkan nilai kesantunan dalam kehidupan mereka. Salah satu perwatakan orang Islam yang unggul ialah sentiasa bersopan-santun dalam kehidupan sehariannya.


ii.             Kehidupan mementingkan agama

Pemikiran yang ditonjolkan oleh pengarang dalam gurindam ini ialah tentang kepentingan agama dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dalam fasal yang pertama, pengarang gurindam ini banyak menyentuh tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Manusia perlu mempunyai agama kerana tanpa agama manusia mudah untuk melakukan dosa dan buta arah semasa menjalankan hidupnya. Pengarang ini menjelaskan konsep hubungan manusia dengan Tuhan, iaitu Allah SWT. Pengarang menyatakan hubungan manusia dengan Allah perlu dijaga kerana melaluinya manusia tidak akan lalai dengan dunia. Contohnya seperti berikut:

Barang siapa tiada memegang agama
Segala-gala tiada boleh dibilang nama

Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang yang ma’rifat

Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah

Berdasarkan contoh tersebut, pengarang menyatakan bahawa setiap manusia perlu mempunyai agama bagi mengelakkannya dari buta arah semasa menjalankan kehidupannya. Jelas bahawa pengarang mengetengahkan pemikiran bahawa manusia perlu mempunyai agama dan menjalani kehidupan berlandaskan agama yang dianutinya. Seterusnya, dalam konteks agama Islam pengarang mengetengahkan bahawa untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan, manusia perlu mengenali empat perkara, iaitu syari’at, tarikat, hakikat dan makrifat. Seterusnya, pengarang juga menyatakan bahawa orang yang mengenal Allah SWT harus mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Maknanya, manusia perlu tahu halal dan haram sesuatu itu bagi menjamin hubungannya dengan pencipta.


iii.           Kehidupan mementingkan tingkah laku yang baik.

Pemikiran yang terdapat dalam Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji ini yang selanjutnya ialah kepentingan menjaga tingkah laku dalam kehidupan berlandaskan jalan yang diredhai oleh Allah SWT. Cara Raja Ali Haji mencurahkan fikiran dan perasaannya menggunakan perkataan-perkataan yang senang difahami menjadikan nasihat yang cuba disampaikan mudah difahami. Berdasarkan latar belakang pendidikan pengarang, pengarang menasihati pembaca supaya sentiasa berbuat baik agar hubungan sesama manusia dapat dijaga. Setiap perlakuan perlu difikirkan kesannya kepada diri sendiri dan orang sekitarnya. Contohnya seperti berikut:

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
Daripada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fi’il yang tidak senonoh

Anggota tengah hendaklah ingat
Di situlah banyak orang yang hilang semangat

Hendaklah peliharakan kaki
Daripada berjalan yang membawa rugi

Berdasarkan contoh tersebut, pengarang cuba menasihati supaya kita mengelakkan diri dari melakukan perkara yang salah dan menyimpang dari pegangan agama kita. Berdasarkan contoh, pengarang menyatakan bahawa sekiranya manusia dapat mengawal dirinya, pelbagai kesilapan yang salah dapat dielakkan. Contohnya, manusia boleh mengelakkan diri dari mengambil barang yang bukan haknya sekiranya dia mampu mengawal tangannya. Semua anggota badan akan dapat dikawal sekiranya manusia itu tetap berpegang kepada ajaran agamanya.

Dalam hidup ini, seseorang yang mampu mengawal tingkah lakunya akan mendapatkan keuntungannya seperti yang dinyatakan pada bait ‘Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah’. Perkara yang sama juga berlaku sekiranya kita mengawal haluan kita, iaitu kaki, kita akan dapat mengelakkan diri daripada maksiat. Setiap perkara yang salah dari segi agama akan menjadikan manusia itu rugi manakala perkara sebaliknya berlaku jika berperlakuan sebaliknya.


iv.           Hubungan dalam keluarga

Dalam Gurindam Dua Belas ini, pada fasal yang kesepuluh Raja Ali Haji menyatakan tentang hubungan kekeluargaan. Keluarga merupakan satu pertalian yang sukar untuk diputuskan. Dalam kehidupan ini, kita sering diajar supaya sentiasa mengekalkan kerukunan hubungan kekeluargaan. Ibu bapa dan anak-anak perlu sentiasa menghormati antara satu sama lain. Lihat contoh berikut:

Dengan bapa jangan derhaka
Supaya Allah tidak murka

Dengan ibu hendaklah hormat
Supaya badan dapat selamat

Dengan anak janganlah lalai
Supaya boleh naik ke tengah balai


Berdasarkan contoh tersebut, pengarang menggambarkan bahawa Allah tidak murka sekiranya anak itu menghormati seorang yang bergelar ayah. Maknanya seorang anak tidak boleh derhaka kepada ayahnya kerana itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, anak juga perlu sentiasa patuh dan hormat kepada ibunya kerana dalam konteks masyarakat kita khususnya masyarakat Melayu meletakkan kedudukan seorang ibu di kedudukan yang mulia. Buktinya kewujudan peribahasa ‘Syurga itu di bawah tapak kaki seorang ibu’. Di sini kita melihat pengarang ingin menunjukkan kepada kita bahawa orang tua perlu dihormati dan dipatuhi supaya Allah menyukai kita.
3.0         Falsafah

Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014) menyatakan bahawa maksud falsafah ialah cinta kepada ilmu dan kebenaran. Falsafah juga merupakan pemikiran yang tertinggi dan tujuannya ialah untuk mendapatkan kebenaran dalam hidup. Kebenaran ini dicari untuk kebenaran dan bertujuan untuk kebenaran. Definisi yang terdapat dalam kamus dewan (2010) pula ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang seterusnya menjadi dasar kepada ilmu-ilmu lain. Terdapat beberapa falsafah yang dapat dilihat dalam Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji.


i.               Falsafah metafizika

Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014) merujuk falsafah metafizika ini kepada pemikiran tentang kewujudan dan keberadaan. Maknanya, sebagai salah satu cabang utama ilmu falsafah, falsafah jenis ini lebih kepada membincangkan hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya di luar alam. Konsep ini mendapat namanya dari perkataan Greek μετά (metá) (bermaksud "selepas") dan φυσικά (physiká) (bermaksud "yang mengenai alam"), "yang mengenai alam" merujuk kepada karya purba mengenai alam oleh Aristotle. Dalam Gurindam Dua Belas ini, Raja Ali Haji banyak menyebut dan menasihati tentang kewujudan Tuhan atau dalam konteks agama Islam ialah Allah SWT. Contohnya seperti berikut:

Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah

Berdasarkan karya ini, penulis menyebut tentang hubungan manusia dengan Tuhan (hablum min Allah) .Contohnya dalam gurindam ini, penulis menyebut tentang kepentingan menjaga hubungan dengan Allah bagi menjamin kehidupan di dunia dan akhirat.ii.                  Falsafah etika

Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014) menyatakan bahawa falsafah etika ini ialah pemikiran tentang moral, pendidikan dan pengajaran. Unsur etika ini dikaitkan dengan perlakuan yang positif yang memberi manfaat kepada pelakunya dan orang di sekitarnya. Mardzelah Makhsin (2007) pula menyatakan bahawa etika ini bermaksud suatu ukuran dan piawaian yang digunakan bagi membezakan kelakuan seseorang sama ada baik atau buruk, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Dalam Gurindam Dua Belas ini, pengarang menyatakan beberapa perkara yang elok dan sebaliknya. Antara etika yang tidak baik ialah suka marah, dengki mengumpat, bakhil dan berperlakuan kasar. Contohnya dalam fasal yang keempat, pengarang menyatakan beberapa perkara yang seharusnya dielakkan.

Apabila dengki sudah bertanah
Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Mengumpat dam memuji hendaklah pikir
Di situlah banyak orang yang tergelincir

Pekerjaan marah jangan dibela
Nanti hilang akal di kepala

Jika sedikitpun berbuat bohong
Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

Dalam fasal sepuluh pula, pengarang turut menggunakan falsafah etika, iaitu menasihati pembaca supaya sentiasa patuh terhadap orang tua supaya mendapat redha daripada Allah SWT. Selain itu, pengarang turut menegaskan supaya sentiasa menghormati seorang ibu agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Untuk ibu bapa, pengarang menasihati supaya sentiasa membimbing anak dan bimbingan tersebut perlu bermula dari kecil lagi agar anak tersebut menjadi orang yang berjaya di jalan kebenaran.


iii.           Falsafah politik

Falsafah politik menurut Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014) ialah aplikasi dan tujuan sistem pemerintahan sesebuah negara. Dalam Gurindam Dua Belas ini, falsafah berkaitan politik terdapat dalam Fasal Sebelas seperti berikut:

Hendaklah berjasa
Kepada yang sebangsa

Hendak jadi kepala
Buang perangai yang cela

Hendaklah memegang amanat
Buanglah khianat

Berdasarkan contoh berikut, Raja Ali Haji menasihati pemimpin atau pemegang amanah supaya sentiasa bantu-membantu dalam menunaikan bakti kepada negara. Selain itu, dapat dilihat pengarang menasihati pemimpin supaya sentiasa berperlakuan baik dan menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab.

Penggunaan perkataan ‘kepala’ dalam gurindam memang merujuk kepada ketua dan dalam konteks pemerintahan, ketua ialah pemimpin yang dipilih melalui sistem tertentu dan sudah tentunya melibatkan diri dengan dunia politik. Melalui Gurindam Dua Belas ini, pengarang cuba untuk menyatakan kepada pemimpin supaya sentiasa rasional dalam membuat keputusan dan mengelakkan diri daripada dipengaruhi emosi.


4.0         Kepengarangan dan estetika

Teknik kepengarangan membezakan hasil karya seseorang pengarang dengan pengarang yang lain. Merujuk kepada maksud yang dinyatakan oleh Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014), kepengarangan ialah keterampilan, kecerdikan dan kearifan seseorang pengarang itu dalam berkarya. Kekuatan, keistimewaan dan kelemahan seseorang pengarang itu dapat dilihat dan dinilai berdasarkan kepada teknik kepengarangan yang digunakan olehnya.

     Menurut Mohd Rashid Md Idris, Abd Rahman Napiah dan Seri Lanang Jaya (2014), pendekatan estetika merujuk kepada aspek keindahan dan kekuatan sesebuah teks sastera. Estetik ialah rasa keindahan, keseronokan dan kegembiraan yang merujuk kepada yang bernilai dan bermanfaat. Dalam konteks kajian sastera, nilai estetika sangat berkait rapat dengan kesan pengalaman, perasaan, pemikiran, imaginasi dan wawasan. Keindahan ini terpamer dalam bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam karyanya.

Dalam Gurindam Dua Belas ini, sesuai dengan peribadi dan latar belakang Raja Ali Haji nasihat dan teguran tentang kehidupan yang berkaitan dengan agama Islam diketengahkan oleh pengarang. Beliau menunjukkan bahawa keperibadian seseorang itu akan terjaga sekiranya dia mengikut ajaran yang berlandaskan ajaran Islam. Keunggulan peribadi dikaitkan dengan kebijaksanaan seseorang menjaga hubungannya dengan Tuhan, menjaga tingkah laku, bersopan-santun dan sentiasa menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh keadilan.

Sesuai dengan format gurindam, Gurindam Dua Belas ini mempunyai dua baris serangkap. Setiap baris dalam Gurindam Dua Belas ini membawa makna yang saling berkesinambungan antara satu baris dengan baris yang lain. Raja Ali Haji meletakkan ‘syarat’ pada baris yang pertama manakala baris kedua menyatakan bahawa ‘jawapan’ bagi syarat tersebut. Baris pertama atau “syarat” menyatakan suatu fikiran atau peristiwa sedangkan baris kedua atau “jawab” menyatakan keterangan atau menjelaskan apa yang telah dinyatakan oleh baris atau ayat pertama tadi. Contohnya seperti berikut:

Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fi’il yang tidak senonoh
           
Selain itu, setiap bahagian atau fasal dalam gurindam tersebut mempunyai makna yang saling bertautan. Setiap fasal mempunyai makna yang tersendiri. Pembahagian seperti berikut:

i.                    Fasal satu dan dua     : Nasihat tentang agama dan rukun Islam.

ii.     Fasal tiga dan empat: Menerangkan budi pekerti dan tingkah laku lalu mengaitkannya dengan kawalan terhadap anggota badan yang bermula dari hati dan akal fikiran.

iii.      Fasal kelima dan keenam : Penerangan tentang pentingnya pendidikan dan pergaulan seharian.

iv.                Fasal ketujuh : Nasihat tentang didikan orang tua kepada anak-anak.

v.         Fasal kelapan : Nasihat agar tidak boleh dipercayai dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap seseorang.

vi.                Fasal kesembilan : Nasihat tentang pergaulan antara bukan muhrim.

vii.              Fasal kesepuluh dan kesebelas : Nasihat tentang keagamaan dan budi pekerti.

viii.            Fasal kedua belas : Nasihat kepada pemimpin

Pengalaman pengarang yang hidup yang berlatarkan agama menjadikan nilai keagamaan tema untuk Gurindam Dua Belas ini. Di dalam gurindam ini, Raja Ali Haji telah memperlihatkan gaya penulisan berunsur Islam. Pengarang banyak merujuk kepada rukun Islam bagi mengukuhkan lagi kekuatan, kewibawaan dan interpretasi karya.  Dari Fasal Satu sehinggalah Fasal Kedua Belas, pengarang memasukkan nasihat yang berunsurkan keagamaan dan kepentingan pengamalannya dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam Fasal Keenam, pengarang menyuruh pembaca bergaul dengan orang yang baik-baik supaya dirinya menjadi seorang yang baik kerana pergaulan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi diri kita. Dalam Fasal Dua, pengarang menyatakan akibat orang yang meninggalkan solat, puasa, zakat dan menunaikan haji.

Raja Ali Haji juga menggunakan bahasa yang ringkas dan padat namun senang untuk difahami makna yang ingin disampaikan olehnya. Pembaca mudah untuk mengetahui nasihat yang cuba disampaikan dan tahap penerimaan boleh dikatakan setara dengan tahap tujuan gurindam ini dihasilkan. Hal ini seterusnya dapat menimbulkan perasaan seronok, insaf, sedar, tahu dan ingin melakukan dalam kalangan pembaca. Pembaca mudah terpengaruh dengan nasihat yang dinyatakan kerana perkataan dan ayat yang diolah sesuai dengan fungsi gurindam ini, iaitu untuk memberitahu dan menyampaikan nasihat. Secara tidak langsung, pembaca mudah untuk meletakkan diri mereka dalam situasi dan pengalaman yang diceritakan oleh pengarang ini.

Selain itu, diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam gurindam ini adalah kata-kata yang menyatakan hubungan sebab-akibat atau sebaliknya. Pemilihan hubungan sebab-akibat dan akibat-sebab dalam gurindam ini adalah bertujuan untuk memperjelaskan lagi nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca.  Contohnya dalam Fasal Ketujuh seperti berikut:

Apabila kita kurang siasat
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

Apabila anak tidak dilatih
Jika besar bapanya letih

Berdasarkan contoh, orang yang kurang berfikir sebelum melakukan sesuatu pasti mengakibatkan dirinya sesat dan keluar dari aturan yang sepatutnya. Sebab perkara tersebut berlaku dijelaskan dalam baris ‘Apabila kita kurang siasat’, iaitu apabila seseorang itu tidak berfikir sebelum bertindak atau melakukan sesuatu.

Selanjutnya, bahasa yang digunakan ialah bahasa agama. Beberapa istilah keagamaan dalam agama Islam digunakan dalam karya ini. Contohnya dalam Fasal Pertama seperti ma’rifat, akhirat dan Tuhan. Begitu juga dalam Fasal Kedua yang lebih banyak menyebut tentang rukun Islam, iaitu sembahyang yang merujuk kepada solat, puasa, zakat, berkat dan haji. Pemilihan perkataan-perkataan ini adalah bersesuaian dengan tujuan gurindam ini dihasilkan, iaitu untuk memberi nasihat tentang agama dan moral kepada pembacanya.

Selain itu, penggunaan bahasa klasik juga terdapat dalam karya ini. Hal ini demikian kerana gurindam ini terhasil pada 1847 Masihi. Misalnya dalam Fasal Keenam, iaitu cahari dan obat. Selain itu, beberapa perkataan bahasa klasik yang terdapat dalam Gurindam Dua Belas ini ialah kuping, pikir, ketur, penggawa, kafill, cindai, inayat dan niscaya. Perkataan-perkataan tersebut masih menggunakan ejaan lama dan jarang digunakan dalam pergaulan seharian dewasa ini.

Secara keseluruhannya, karya Raja Ali Haji ini mempunyai nilai estetikanya tersendiri yang bersesuaian dengan tujuan karya ini dihasilkan. Pembaca mudah untuk terpengaruh dan memahami perkara yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selain itu, pembaca mudah tahu latar belakang pengarang ini kerana teknik kepengarangan yang beliau gunakan.


5.0         Penutup

Kesimpulannya, Gurindam Dua Belas ini memang sebuah karya yang mempunyai nilai keindahannya tersendiri selain mengandungi makna yang mendalam. Pemikiran dan falsafah yang terkandung di dalamnya menjadikan karya ini terus unggul walaupun dikarang sudah bertahun lamanya.

Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji ini boleh dikatakan sebuah naskhah Nusantara yang berunsurkan Islam yang terkenal. Dari unsur berkaitan agama dan moral kepada tingkah laku dan seterusnya kepada kepimpinan baik dalam institusi kekeluargaan mahupun di peringkat pentadbiran sesebuah organisasi. Setiap lapisan masyarakat disentuhnya yang bermula daripada manusia biasa sehinggalah seorang pemimpin negara. Dengan erti kata lain, nasihat yang terdapat dalam gurindam ini merangkumi tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak, kewajiban orang tua, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat yang boleh dijadikan pedoman hidup.